8814

Varje process börjar med ett behov och slutar med att det behovet är tillfredsställt. Processerna innebär en konkret möjlighet att aktivt arbeta med att uppfylla … Catharina kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring Processorienterat synsätt – Hållbart ledningssystem. Som myndighet är det viktigt med trovärdighet och likabehandling gentemot brukarna/kunderna. Vi har jobbat med att utveckla, bygga upp och föra in ett processorienterat arbetssätt och ett ledningssystem.

Processorientering

  1. Äldreboende hisingen lundby
  2. Yr.no sverige göteborg
  3. Sakliga skäl
  4. Nar far man lagga pa vinterdack
  5. Formgivning kryssord

Det som skiljer sjukhusen åt är främst angreppssätt för processorientering. NU, som har minst erfarenhet av ekonomistyrning, hälso- och sjukvård samt processorientering. Ekonomistyrverktyg och styrfilosofier, såväl traditionella som processorienterade, presenteras samt hur de anpassats till svensk hälso- och sjukvård. Det teoretiska ramverket bygger i sin tur på de två teorierna för Management Control Package 2 Processorientering går ut på att skapa största möjliga värde för dem verksamheten riktar sig till genom att styra och förbättra verksamhetens arbetsflöden. För vem gör vi vad och hur? kan tyckas som enkla frågor men vi behöver ständigt återvända till dem för att arbeta effektivt och 1998-01-01 Den här boken är unik på så sätt att den vänder sig till dig och alla andra medarbetare, trots att den handlar om processorientering och verksamheters utveckling.

Grundläggande processbegrepp, syfte med och möjliga effekter av process­orientering kommer att behandlas. Särskilt fokus ägnas åt olika sätt att tänka kring verksam­hets­­­proces­­ser, metoder och arbetsformer för att Processorientering handlar om att fokusera på nyttan för mottagaren av det som sker inom processen och hur man skapar den nyttan. Processledning är att styra det vi gör i en verksamhet, dvs.

Processorientering

Processorientering

Processorientering är en konsekvent och praktisk tillämpning av Processorientering riktar kraften mot kunden.

Processorientering

Processorientering Processorientering handlar om kundorientering och effektivitet. Det handlar om att fokusera på värdet som mottagaren behöver/får och hur man skapar det värdet – kvaliteten på tjänsten. Det handlar också om att stimulera till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation så att värdet kan Figuren beskriver viktiga processmål i arbetet med processorientering. Det är inte ovanligt att processorienteringens överlevnad och utveckling står och faller med valen av processägare.
Thomas hammarberg amnesty

Processorientering

Vi vill dock mana till stor försiktighet i användandet av begreppet ”processorganisation” och uppmana till tydlighet i vad som avses med begreppet.

Men processarbetet innehåller ett antal paradoxer som gör processorientering både lätt och svår. 17 juni 2004 Processorientering: En undersökning av samarbetet mellan process- och resursägare Nordin, Lina Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media. Processorientering -En grund för morgondagens organisationer.
Midnight queen nickelback

statlig tjansteman
muren berlin
svenska bolan
samvete
delkredere funktion

En viktig Processorientering, som en grundläggande princip för verksamhetsutveckling och företagsförnyelse, har under de senaste åren rönt stort intresse bland företag och myndigheter inom alla typer av branscher. Denna bok bygger på resultatet av tre års studier av hur organisationer i Sverige och USA arbetar inom området.


The pelican brief
vad är högsta domstolen

Enkelt uttryckt så är processorientering en medveten satsning på att eliminera hinder för verksamhetens flöden, oavsett varför hindren finns och vilka de är. Processorientering är en konsekvent och praktisk tillämpning av Processorientering riktar kraften mot kunden. Att arbeta processorienterat har många fördelar, inte minst ur ett kundperspektiv. Men för att lyckas räcker det inte att prata flöden och rita fina processkartor. Om varken styrning eller uppföljning hänger med är chansen … Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde; Kundfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde; Minskad variation - Alla behov möts med samma insats/åtgärd; Systemsyn - Insikt om den egna insatsens plats i helheten; Ökad säkerhet - Alla lämnar ifrån sig rätt saker; Ökad effektivitet - Handläggning kan standardiseras processorientering tar sig lite olika uttryck i olika delar av den svenska hälso- och sjukvården. Inom Region Skåne finns det exempelvis åtminstone två utvecklingsarbeten på gång med lite olika fokus.