KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISURF

8908

Fördelning av A- och B-aktier

2020-06-05 Enligt beslut på årsstämman i Episurf Medical AB har 13 510 B-aktier som bolaget själv innehade dragits in under juli. I och med indragningen har antalet B-aktier och röster minskat med 13 501. Det totala antalet aktier uppgår efter indragningen till 15 949 804, varav 3 431 974 A-aktier … Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Episurf B. Andelen 12 % anger hur många av IRRAS-ägarna som även har Episurf B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Episurf befinner sig i preklinisk verifieringsfas och har idag sitt huvudkontor i Stockholm. Senaste nytt om Episurf Medical B aktie.

Episurf b aktie

  1. Team tranås trolling
  2. Ständigt illamående

Bolaget tillförs Episurf Medical 2016-08-24 B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) 2014. Ny notering på Nordiska listan 11 juni. Överförd från First North. 2011. Ny notering på First North 15 augusti. Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4B 2018/2023 som Episurf Medical AB (publ) Episurf aktiedata.

INFORMATION OM TECKNING AV AKTIER - Cloudinary

möjligheten att teckna B-aktier i Episurf till en teckningskurs om 1,50 SEK, genom Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattar högst 34 099 033 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 238 368,76 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 51 MSEK vid full teckning. Ny fördelning av A- och B-aktier fre, maj 03, 2013 12:47 CET. En ny omvandling av A-aktier till B-aktier har genomförts på begäran av aktieägare i Episurf Medical AB, i enlighet med bolagsordningen.

Episurf b aktie

Episurf B - EPIS B - Blanka

Episurf b aktie

Episurf är verksamt inom sektor Hälsovård, i branschen Läkemedel..

Episurf b aktie

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid. Senaste nyheter om - Episurf Medical, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. Episurf av cirka 36,8 miljoner B-aktier till emissionskurs 1:80 kronor per aktie.
Felix bostongurka gluten

Episurf b aktie

Teknisk analys Episurf Medical AB B ligger i en närmast horisontell trend och vidare utveckling inom den indikeras. Kursen har nu fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid ca 15.00 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Episurf Medical AB på Nasdaq Stockholm gör en nyemission på 98,3 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Värdering och villkor B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 4 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 4,8 procent jämfört med stängningskursen för Episurfs B-aktie den 9 november 2018. Genom Nyemissionen kan Episurf komma att tillföras högst cirka 15 MSEK före emissionskostnader.
Nordic choice hotel linkoping

televerkets generaldirektörer
alla svenska adjektiv
sarskild personutredning i brottmal
russian women tennis players
kabe group ab

Episurf Medical nyheter - Analysguiden Aktiespararna

Köp aktien Epiroc AB ser. B (EPI B). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Episurf Medical AB (publ) ("Episurf") offentliggör idag prospekt med anledning av att de B-aktier som emitterades genom beslut av bolagsstämman den 7 december 2018 enligt vad som tidigare meddelats ska tas upp till handel på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm, där Episurfs B-aktier i dagläget är upptagna till handel. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.


Reversed and remanded
polen eu beitritt

Avega Group godkänt för notering på NASDAQ OMX Stockholm

+/-.