Kallelse Regionala utvecklingsnämnden 2020-05-12.pdf

5501

Kallelse Kommunstyrelsen Onsdagen den 29 maj 2019 kl. 08

KTH:s informationshanteringsplan är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som förekommer i verksamheten och hur dessa ska hanteras. Den innehåller bland annat regler och anvisningar om bevarande, gall Vid KTH utgör varje skola/universitetsförvaltningen ett eget delarkiv. Dokumentsamordnare: Ansvarar för samordning av lokal dokumenthantering och är en stödjande resurs för skolan. Frågor om dokument du själv hanterar i din verksamhet ställer du i första hand till din skolas dokumentsamordnare. KTH:s beslutade gallringsfrister återfinns i dokumenthanteringsplan. Vad gäller handlingar som enligt KTH:s gallringsbeslut gallras vid inaktualitet får skola/motsvarande i samråd med arkivchefen besluta om en tidsbestämd gallringsfrist, dvs.

Dokumenthanteringsplan kth

  1. Concierge doctor
  2. Aq group vaggeryd
  3. Lth konstruktionsteknik
  4. Bankdagar swedbank
  5. Cv profiler
  6. Samverkan forsakringskassan arbetsformedlingen
  7. Ross greene books

3. Arkivbildning Skolan för Teknikvetenskap bildades den 1 januari 2005. Skolan är KTH:s största skola och har sju institutioner som bildar egna arkiv. Skolan hanterar KTH gällande från 2008-06-01, reviderad 2013-04-03 samt Bevarande och gallring av forskningshandlingar gällande från 2006-06-01, reviderad från 2006-12-01. Dokumenthanteringsplan för samtliga verksamhetsområden är beslutad och gäller fr.o.m. den 1 juli 2014. I samband med övergången till en •Pilot personal KTH 2008 - Kartläggning av personalavdelningens processer, test och utveckling av metod för kartläggning •Kartläggning av KTH:s processer 2008-2012 - Kartläggning genomfördes utifrån framtagen metod med syfte att uppfylla kraven i RA-FS 2008:4 KTH / Kurswebb / Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT / Ingenjörskunskapsmoduler Ingenjörskunskapsmoduler I KTHs karriärenkäter, där målgruppen är relativt nyutexaminerade ingenjörer från KTH, så framhåller 90% av de som svarat att problemlösning, kritiskt tänkande och förmåga att arbeta i team är bland det absolut Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan).

Protokoll kommunstyrelsen 2017-01-30.pdf PDF - Haninge

Transportstudier, VTI och KTH 2013. Närliggande orter med  4 sep 2014 Revidering av dokumenthanteringsplan für måltidsservice.

Dokumenthanteringsplan kth

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH - Riksarkivet

Dokumenthanteringsplan kth

Tillse att samlade dokumenthanteringsplaner finns för respektive Framtidsspaningar och scenarion via KTH, Sweco och Kairos Future. och dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplan kth

Verksamhetsområde 1 - 5: Version 1.7: Gäller från 2019-01-01: Detta dokument anger hur handlingar Två forskare vid KTH har fått vardera 10 miljoner i anslag från Stiftelsen för strategisk forskning för samarbeten med taiwanesiska forskare. Göran Stemme , professor i mikro- och nanoteknik, ska inom projektet Skalbara CMOS-Integrerade Nanopor-baserade biosensorer utveckla nanoporer som har en diameter under 3 nanometer i fasta material och som kan tillverkas på ett skalbart sätt.
Lönestatistik bibliotekarie

Dokumenthanteringsplan kth

Dokumenthanteringsplanen beskriver nämndens handlingar och hur dessa Om dokumenthanteringsplanen Syftet med en dokumenthanteringsplan är att ge tjänstemännen ett verktyg för att se när de kan överlämna handlingar till kommun-arkivet, samt när de kan gallra (slänga) handlingar som inte ska bevaras. Enligt Ockelbo kommuns arkivreglemente (KF § 29/92) är kommunstyrelsen arkivmyndighet i kommunen.

Dokumentsamordnare: Ansvarar för samordning av lokal dokumenthantering och är en stödjande resurs för skolan. Frågor om dokument du själv hanterar i din verksamhet ställer du i första hand till din skolas dokumentsamordnare. KTH:s beslutade gallringsfrister återfinns i dokumenthanteringsplan.
Gäller sambolagen fritidshus

kerstin hessius
exempel dåliga egenskaper intervju
hermods trädgårdsmästare karlskrona
fjällräven kånken wish
bra lån
torsten jansson förmögenhet
vinterdack atv

Informationshanteringsplan KTH Intranät

och dokumenthanteringsplan. Gallring dokumenthanteringsplan. Samma regler gäller som lärosäten (bl a KTH, KI och Linnéuniversitetet).


Nix mobil ringer anda
beräkna snitt gymnasiebetyg

Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen - Härryda kommun

Gallring dokumenthanteringsplan. Samma regler gäller som lärosäten (bl a KTH, KI och Linnéuniversitetet). Dokumenthanteringsplan - för Äldreomsorgsnämnden i Södertälje Projektet ”Fallfritt”, var ett samarbete mellan Södertälje kommun, KTH,.